Každou licenci je možné do 2 let od zakoupení reklamovat. Licence musí být opravdu nefunkční, nelze reklamovat funkční licenci, taková reklamace bude zamítnuta. Celý proces probíhá tak, že se licence odešle zpět do velkoobchodu, kde byla zakoupena. Pokud je licence skutečně nefunkční, velkoobchod reklamaci uzná, pokud není, pošle odůvodnění. Více informací, reklamační řád a úplné podmínky reklamace naleznete v ve stručné podobě ZDE a v plném znění v Obchodních podmínkách.

Pro to, abychom vyřídili reklamaci nám stačí, když správně vyplníte reklamační formulář níže. Reklamaci vyřizujeme, jak nejrychleji je to možné. Obvykle to trvá do 7 pracovních dnů. 

DŮLEŽITÉ: Při problémech s aktivací důrazně doporučujeme nejprve navštívit stránku Poradce při potížích s aktivací. Drtivá většina problémů s aktivací není způsobena závadou licence, ale chybou uživatele nebo systému / počítače, kde licenci aktivuje. Reklamace funkční licence bude zamítnuta a vy zbytečně ztratíte čas a energii. 

K reklamaci je potřeba připojit screenshot se všemi náležitostmi viz. níže. V případě více licencí musí být screenshot ke každé z nich. 

    Jak musí vypadat screenshot chyby aktivace?

    Screenshot musí splňovat určité náležitosti, pokud nevíte jak ve Windows 10 vytvořit screenshot návod je zde

    Na obrázku dole je přesně nakresleno, jak má vypadat screenshot (samozřejmě nesmí být nic zabarvené, to je z důvodu ochrany citlivých údajů na tomto příkladu). Screenshot nesmí být nějak upravený v programech jako je Photoshop, malování apod. Na screenshotu MUSÍ být vidět šedě zakroužkované náležitosti a kód chyby aktivace v modrém okně. U políčka Kód product key musí odpovídat posledních 5 znaků posledním 5 znakům z dané licence. Dále je dobré, když je vidět datum a čas aktivace, není to nutné ale při ověřování platnosti licence to zjednoduší práci (v případě, že byla licence aktivována již někdy dříve).

    0