Jak vybrat správnou licenci pro Windows 10?

V naší nabídce můžete najít více typů licencí. Společné mají  to, že všechny naše licence lze aktivovat pouze na 1 zařízení 1x a dále to, že se na všechny typy licencí vztahuje záruka a lze je bez problémů reklamovat, pokud by nastaly potíže s aktivací.

Licence dělíme primárně na nové a retail. Nové licence jsou licence, které ještě nikdy nebyly použity k aktivaci. Naopak retail licence jsou licence, které již někdy dříve k aktivaci být použity mohly, ale byly již deaktivovány, např. ze starých počítačů nebo z firem. Nejedná se ovšem o firemní nebo hromadné licence, nýbrž o licence, které lze aktivovat pouze na 1 zařízení. Tyto licence byly řádně prověřeny a jsou použitelné prakticky jako nové licence. 

Běžným uživatelům proto doporučujeme výběr mezi retail nebo novou licencí.

V nabídce máme dále COA (certificate of authority) licence, což jsou licence s certifikátem pravosti. Certifikace je zahrnutá již v samotné licenci (kombinaci čísel a písmen), takže to, jestli má tato licence daný certifikát si můžete ověřit v některém z programů k tomu určených, např. ShowKeyPlus z Microsoft Store, kde se Vám po zadání licence objeví přímo Windows 10 Edice:COA.

Tyto licence mohou být užitečné např. pro firmy nebo státní podniky, kde může být  certifikovanost vyžadována.

0